امروز: جمعه، 30 مهر 1400

Threezine

بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان دوره صلاحیت اجرا می رساند:
1-دوره عملی در تاریخ31 خرداد و 1 تیرماه 97 راس ساعت 9 صبح برگزار میشود
2-آزمون دوره در مورخ 8 تیرماه 97 راس ساعت 10 صبح در محل داشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد مهاباد برگزار میگردد.

دسته بندی: ---
تاریخ: 12 خرداد 1397 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

ویرایش برنامه زمانبندی برگزاری دوره کارآموزی صلاحیت اجرا(فروردین و اردیبهشت97)

دسته بندی: ---
تاریخ: 15 اردیبهشت 1397 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh