امروز: جمعه، 30 مهر 1400

Threezine

1-1.pdf 2به 1 hse آزمون مجدد
1-2.pdf آزمون مجدد 2 به 1 عمران- نظارت
1-3.pdf آزمون مجدد عمران نظارت 3 به 2
1-4.pdf زمون مجدد-صلاحیت اجرا گروه سوم
1-5.pdf گروه ششم hse
1-6.pdf گروه هفتم hse
1-7.pdf
نتایج آزمون مجدد ویژه صدور و تمدید گروه 5 HSE

مدارک لازم جهت ثبت نام دوره های نظام مهندسی

-hse-.pdf ثبت نام hse صدور و تمدید اجرا(عمران و معماری)
-hse-.pdf ثبت نام hse ویژه ارتقاءاجرا(عمران و معماری)
-3.pdf ثبت نام صلاحیت اجرا(عمران و معماری)
-17-.pdf ثبت نام ارتقاء پایه طراحی و نظارت (تمام رشته ها)
______.pdf
فرم ثبت نام ارتقاء اجرا(عمران و معماری)

دسته بندی: ---
تاریخ: 04 آذر 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

-21hse.pdf نتایج آزمون hse ویژه 2 به 1
-.pdf نتایج آزمون صلاحیت اجرا گروه سوم
-hse.pdf نتایج آزمون hse ویژه صدور و تمدید گروه 5
-32.pdf
نتایج آزمون عمران نظارت 3 به 2

دسته بندی: ---
تاریخ: 02 مهر 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

زمان برگزاری آزمونهای ذیل در روز جمعه تاریخ 98/05/04 در محل دانشگاه آزاد مهاباد -دانشکده فنی و مهندسی برگزار میگردد
1-آزمون hse گروههای 2 و 3 و 4
2-آزمون hse ویژه ارتقاء 3 به 2
3-آزمون صلاحیت اجرا گروه دوم

دسته بندی: ---
تاریخ: 30 تیر 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

آزمون hse (ویژه صدور و تمدید)،گروههای دوم ،سوم و چهارم در روز جمعه تاریخ 98/05/04 راس ساعت 10 صبح در ساختمان فنی و مهندسی برگزار می گردد.

دسته بندی: ---
تاریخ: 18 تیر 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

دوره عملی صلاحیت اجرا(گروه اول) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تاریخ 18 و 19 تیرماه 98 در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برگزار میگردد
خواهشمند است راس ساعت 8/30 جلوی ساختمان فنی مهندسی حضور بهم رسانید.

دسته بندی: ---
تاریخ: 16 تیر 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

[b] آزمون صلاحیت اجرا (گروه اول) و آزمون hse (گروه اول) در روز جمعه تاریخ 21 تیرماه 98 راس ساعت 10 صبح در محل دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد و در دانشکده فنی مهندسی برگزار خواهدشد.

دسته بندی: ---
تاریخ: 16 تیر 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

لیست اعضاء گروه سوم-صلاحیت اجرا که برنامه زمانبندی متعاقبا اعلام می گردد

دسته بندی: ---
تاریخ: 21 خرداد 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh

برنامه زمانبندی هفته اول-گروه دوم صلاحیت اجرا

دسته بندی: ---
تاریخ: 21 خرداد 1398 نظرات: 0 نویسنده: bahramzadeh