امروز: جمعه، 30 مهر 1400

Threezine

11/16 1398

برگزاری آزمون دوره hse ویژه صدور و تمدید(گروه دهم و یازدهم)و عمران نظارت 3 به 2 در مورخه 18 بهمن 98 راس ساعت 11 صبح در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ساختمان فنی مهندسی طبقه اول می باشد